Wystawy


Wystawy

Selfierooms

Instaroom to wystawa, która cieszy się niesamowitą popularnością. Składa się z siedmiu ory­gi­nal­nych, kre­atyw­nych i ko­lo­ro­wych stref, w któ­rych można zro­bić so­bie nie­po­wta­rzal­ne zdję­cia. Oprócz ory­gi­nal­nej sce­no­gra­fii, strefy zaopatrzyliśmy w ga­dże­ty oraz zwariowane ak­ce­so­ria, któ­re spra­wią, że zdję­cia stają się jesz­cze bar­dziej wy­jąt­ko­we.

daVinci

Warsztaty kreatywne z Da Vinci, to czas w którym rodzice mają szansę spędzić wyjątkowe chwile ze swoimi dziećmi, a jednocześnie przypomnieć sobie lata szkolne w których sami odkrywali świat. Wystawa składa się z kilku stref, w których dzieci m. in. poznają świat różnych dziedzin, oraz uczą się jak bezpiecznie jeździć drogami miasta i przechodzić przez jezdnię.

Festiwal kwiatów

Tajemniczy ogród w samym centrum galerii handlowej? Z nami to możliwe! Wystawa „Festiwal kwiatów” to wydarzenie prosale pełne niesamowitych aktywności. Biorący udział mogą podziwiać ponad 100 gatunków kwiatów i roślin, oraz wziąć udział w eko warsztatach sadzenia i pielęgnacji zieleni.

Zagrożone zwierzęta

Wystawa z misją od National Geographic! Coraz więcej gatunków znika z naszej planety w alarmującym tempie. To wystawa, która jest zwieńczeniem pracy światowej klasy fotografa National Geographic – Joela Sartore, który poświęcił lata swojego życia na fotografowanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Celem projektu jest uświadomienie nam, jak wiele może stracić nasza planeta, jeśli nie zadbamy o przyrodę.

Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

footer-logo

Otrzymaliśmy wsparcie

na rozwój z funduszy PFR

footer-logo